O konsorcjum

Poznaj naszą historię i cel działalności

Przeczytaj więcej

Projekt

Cel, zakres, pakiety robocze

Przeczytaj więcej

Członkowie konsorcjum

Kto należy do konsorcjum

Przeczytaj więcej

Rada konsorcjum

Kto zasiada w radzie

Przeczytaj więcej

Wyniki WP-5

Zadanie 5 „Przygotowanie do wdrożenia przygotowanych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej” ZD Grodziec W ramach fazy przygotowania do wdrożenia prowadzono bieżącą aktualizację platformy edukacyjnej o materiały otrzymywane od pozostałych uczestników projektu. Zostały zorganizowane dwie konferencje naukowe: 1. „Innowacyjne biogazownie jako element nowoczesnego krajobrazu wiejskiego”, 3-4 października 2018 roku, Wisła, która […]

Przeczytaj więcej

Wyniki WP-4

Zadanie 4 „Zastosowanie odwirowanego pofermentu i osadów pościekowych do celów gospodarczych, rolniczych, nawozowych wraz z opracowaniem metod aplikacji doglebowej pofermentu o różnym stopniu uwodnienia (aż do 30% suchej masy)” W trakcie realizacji zadania 4 osiągnięto poszczególne cele cząstkowe założone we wniosku o dofinansowanie. W celu cząstkowym nr 1 opracowano koncepcję urządzenia do doglebowej aplikacji pofermentu […]

Przeczytaj więcej

Wyniki WP-3

Zadanie 3 „Innowacyjne biogazownie o mocy od 40 kW do 600 kW z możliwością zastosowania silników wielopaliwowych” W ramach celu cząstkowego nr 1, to jest „Opracowanie, wykonanie i przetestowanie nowego typu monosubstratowego, przepływowego reaktora biogazu”, celu cząstkowego nr 2, to jest „Projekt prosumenckiej instalacji biogazowej o mocy do 40 kWe wraz z brakującymi urządzeniami niedostępnymi […]

Przeczytaj więcej